คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กองอำนวยการบริหารงานคณะนิติศาสตร์

0-2727-3664
0-2374-4731

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

0-2727-3664 (ภาคพิเศษ)
0-2727-3661 (ภาคปกติ)
@LLMLawNIDA

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

0-2727-3754
@MALawNIDA

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

0-2727-3662
@LLDLawNIDA

การเดินทางมานิด้า

เดินทางโดยรถยนต์

  • มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
  • มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
  • มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

เดินทางโดยรถประจำทาง

  • รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501+ รถมินิบัส หมายเลข 27

เดินทางโดยทางเรือ

  • คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง