สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด

ห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ (NIDA Library)

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-19.30 น. 

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.00 น.


ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมัตร์

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-18.30 น. 

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.


พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://library.nida.ac.th/2015/index.php


อาคารจอดรถ

นอกเหนือจากสถานที่จอดรถที่นักศึกษาสามารถจอดรถภายในสถาบันได้แล้วนั้น สถาบันยังมีอาคารที่จอดรถ จำนวน 7 ชั้น สามารถรองรับรถเข้าจอด กว่า 700 คันอีกด้วย และอาคารนวมินทราธิราช มีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 คัน


หอพักนักศึกษา

สถาบันได้จัดห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักระหว่างศึกษาต่อที่นิด้า จำนวน 50 ห้อง ซึ่งอยู่ชั้น 11-12 อาคารบุญชนะ อัตถากร สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3996


บริการด้านสุขภาพ

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล

ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น.

ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.


การตรวจรักษาโดยแพทย์ด้านอายุรกรรม

ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-17.00 น.


การตรวจรักษาโดยแพทย์ด้านจิตเวช

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. 

** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


เงินกู้เพื่อสวัสดิการนักศึกษา สพบ.

จัดสรรโควต้าให้กับนักศึกษาทุกคณะ/ทุกภาคการศึกษา ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันเวลาราชการที่ สำนักงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


บริการตู้ล็อกเกอร์ การเช่าตู้ล๊อคเกอร์ประจำภาคการศึกษา (ชั้น 2)

วันจันทร์ 08.30-16.30 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


การจองใช้ตู้ล๊อคเกอร์เก็บสิ่งของและสัมภาระ (ชั้น 3 และ ชั้น 4)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


กีฬาและนันทนาการ

ห้องโถงกิจกรรม (ชั้น 2) 

ใช้จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ เล่นหมากกระดาน นั่งอ่านหนังสือ พบปะสังสรรค์ 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. 

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


สวนดาดฟ้านวมินทร์ (ชั้น 6)

ใช้จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ อ่านหนังสือ พบปะสังสรรค์

วันจันทร์, วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และเวลา 18.00-20.00 น. 

วันอังคาร ถึง พฤหัสบดี เวลา 08.30-20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


กิจกรรมแอโรบิค

วันจันทร์, วันศุกร์ 17.00-18.00 น.


สนามกีฬาในร่ม (ชั้น 2) 

กีฬาวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ปิงปอง

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-20.00น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ห้องฟิตเนส (ชั้น 3)

มีอุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า ลู่เดินกึ่งเสต็ป จักรยานเอนปั่น จักยานเดินด้วยแรงโน้มถ่วง ฯ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ห้องฟิตเนส (ชั้น 4) 

การออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ Weight

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ห้องโยคะ-ลีลาศ (ชั้น 3)

กิจกรรมโยคะ 

วันอังคาร และวันศุกร์ (สำหรับบุคลากร) เวลา 17.00-18.00 น. 

วันพฤหัสบดี (สำหรับนักศึกษา) เวลา 17.00-18.00 น.

กิจกรรมลีลาศ

วันอังคาร เวลา 12.00-13.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น.


ห้องซ้อมดนตรีสากล ดนตรีไทย ห้องคาราโอเกะ (ชั้น 4)

มีอุปกรณ์ดนตรีสากล (กลอง กีต้าร์ อิเล็คโทรน) ดนตรีไทย (ขิม ระนาด จะเข้ ฉิ่ง ซอ) และอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมโครโฟนร้องคาราโอเกะ 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. 

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)