ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทรศัพท์ : 0-2727-3662 (ในวันและเวลาราชการ)

   มือถือ : 088-022-6789

  แฟ็กซ์ : 02-374-4731    

   อีเมล : LLD.GSL@nida.ac.th

Line ID : @LLDLawNIDA