ผลงานของนักศึกษา

 

ชื่อผลงาน
ชื่อนักศึกษาดาวน์โหลด
ปัญหาการใช้อำนาจขอบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการจับและค้นตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง พรบ.สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ศึกษากณี : ป่าสงวนแห่งชาติ
นิติกาญจน์  ดำพริกบทคัดย่อ
ปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรัก


วราลักษณ์  เจริญวงศ์บทคัดย่อ
ปัญหากฎหมายและการส่งเสริมตัวแทนควบคุมครบวงจรตามมาตรฐานการักษาความปลอดภัยของสหภาพยุโรป

น้ำฝน  ชื่อเกษมบทคัดย่อ
ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน


ภุมรินทรัตน์  พรมุนีวงศ์บทคัดย่อ
ปัญหาการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ศึกษาเฉพาะกรณี: การทำประกันภัยรถยนต์ผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย

ปราณี     เอกสุภักดิ์บทคัดย่อ
แนวทางการกำกับดูแลปัญที่เกิดจากแชทบอทของประเทศไทย


ชุติภา     สอนเนยบทคัดย่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงขนาดเล็กของประเทศไทย


อิสรีย์     ชาญศิริวิริยกุลบทคัดย่อ