ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทรศัพท์ : 0-2727-3664 (ในวันและเวลาราชการ)

   มือถือ : 088-022-6789

  แฟ็กซ์ : 02-374-4731

   อีเมล : Schooloflaw@nida.ac.thหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

>> ภาคพิเศษ

    โทรศัพท์ : 0-2727-3658 (ในวันและเวลาราชการ)

>> ภาคปกติ

    โทรศัพท์ : 0-2727-3661 (ในวันและเวลาราชการ)


อีเมล (ส่งแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ) : LLM.GSL1@nida.ac.th

อีเมล (ส่งงาน) : LLM.GSL2@nida.ac.th

Line ID : @LLMLawNIDA


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทรศัพท์ : 0-2727-3754 (ในวันและเวลาราชการ)

   อีเมล : MAGSL@nida.ac.th

Line ID : @MALawNIDA


หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทรศัพท์ : 0-2727-3662 (ในวันและเวลาราชการ)

   อีเมล : LLD.GSL@nida.ac.th

Line ID : @LLDLawNIDA

ติดต่อเรา