Photo Photo Photo Photo Photo
Home

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

 

 

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร

ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฯ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป