ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นิติ-นิด้า ครั้งที่ 1 "เส้นทางสู่วิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก)"


25 May 2023