ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1" (MUM for U รุ่นที่ 1)


25 May 2023

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม

"หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"

 (MUM for U รุ่นที่ 1)ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 รวมจำนวน 2 วัน 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) 

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566


>>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร<<


>>ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม<<


***คลิกที่นี่!! เพื่อลงทะเบียนสมัครออนไลน์***