เลื่อนวันฝึกอบรม!! หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (MUM for U รุ่นที่ 1)


24 May 2023