สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


2 May 2023

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)


ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท

ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท


>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<