กำหนดการ วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43


7 Feb 2023