ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานนิติพัฒน์ครั้งที่ 13 คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง NITI NIDA


9 Nov 2022

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ร่วมกับ 

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม

"งานนิติพัฒน์ครั้งที่ 13" คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง NITI NIDA

ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00น.- 22.00 น. 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษ