NIDA LAW FORUM Ep.20 "ราชการไทยในยุคดิจิทัล : กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์"


9 Nov 2022

NIDA Law Forum EP.20 หัวข้อ "ราชการไทยในยุคดิจิทัล : กฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์"

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เวลา 13.30-15.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook LIVE : LawNIDA หรือโปรแกรม Zoom

⇨ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวีดีโอคลิปชมย้อนหลัง