ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนานำเสนอร่างผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ผลผูกพันของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ"


4 Oct 2022