ขอเชิญผู้ชนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ


8 Mar 2018


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 14th International Conference on  Economics, Law and Product Development (ELPD-18) ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.isaet.org