การเสวนา "ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"


15 Jun 2022

การเสวนา "ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

⇨ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวีดีโอคลิปชมย้อนหลัง