ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.ค. 2565


12 May 2022

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย 

เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7 

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.ค. 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: http://lawnida-tuconference.nida.ac.th/2022
จัดส่งบทความได้ที่ E-mail : nitipat@nida.ac.th
Contact: คุณณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล 0 2727 3664 , คุณกิตตินันท์ จงอารี 02 727 3754 หรือ 088 022 6789