การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42


22 Dec 2021

                  ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

สามารถแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวนเงิน 1,000.- บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ) โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินของสถาบัน (พิมพ์จากเว็บไซต์) หรือชำระผ่าน Internet Banking
และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม