ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม!! หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 3 (MUM3)


13 Dec 2021

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม

"หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป (รุ่นที่ 3)" :

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร


 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565


>>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร<<


>>ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม<<


***คลิกที่นี่!! เพื่อลงทะเบียนสมัครออนไลน์***