NIDA Law Forum EP.15 หัวข้อ “ภูมิทัศน์การเมืองใหม่สู่รัฐธรรมนูญไทย”


13 Dec 2021

NIDA Law Forum EP.15 หัวข้อ “ภูมิทัศน์การเมืองใหม่สู่รัฐธรรมนูญไทย”

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 

เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook LIVE : LawNIDA หรือโปรแกรม Zoom


⇨ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวีดีโอคลิปชมย้อนหลัง