ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564


9 Dec 2021

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564


โดยจะได้รับทุน ไม่เกิน 20,000.-บาท 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารพร้อมใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<