โครงการบริการวิชาการ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฉบับเตรียมสอบ สำหรับนักกฎหมายทั่วไป”


14 Sep 2021

โครงการบริการวิชาการ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฉบับเตรียมสอบ สำหรับนักกฎหมายทั่วไป”

วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 

เวลา 18.00 - 20.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ Facebook Live


วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา
ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ นิด้า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นิด้า
  1. 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ลลิล  ก่อวุฒิกุลรังสี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิสิต  อินทมาโน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม


⇨ รับชมย้อนหลัง