NIDA Law Forum EP.11 หัวข้อ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในยุค Covid-19”


14 Sep 2021

NIDA Law Forum EP.11หัวข้อ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในยุค Covid-19”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams Facebook Live


วิทยากร

พันตำรวจเอกศิริวัฒน์  ดีพอ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


⇨ รับชมย้อนหลัง