การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ธรรมศาสตร์ – นิติพัฒน์ ครั้งที่ 6


17 May 2021

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอบทความในสาขานิติศาสตร์ กำหนดส่งบทความ - ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลการนำเสนอผลงาน - วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

>>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่<< 

️>>ช่องทางการส่งบทความ<<