ประกาศขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini-MUM)


23 Apr 2021

ประกาศขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย

และมาตรฐานยุโรป: การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini-MUM)