เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรอบรม "การพัฒนาเทคนิคการสอนและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1


5 Feb 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

“การพัฒนาเทคนิคการสอนและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1 


ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้อง 601 อาคารสยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

และ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 


 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


>>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร<<


***คลิก!! ลงทะเบียนสมัครออนไลน์***