ขอเลื่อนจัดการอบรม!! หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 2 (MUM2)


21 Jan 2021

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรม

“หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ่นที่ 2 (MUM2)”


เลื่อนไปจัดในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


>>ดาวน์โหลดหลักการเหตุผลและรายละเอียดหลักสูตร<<


>>ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม<<


***คลิก!! ลงทะเบียนสมัครออนไลน์***