เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรอบรม "การพัฒนาเทคนิคการสอนและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1


17 Dec 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

“การพัฒนาเทคนิคการสอนและสร้างเครือข่ายครูผู้สอนกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1 


ระว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


>>ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร<<


***คลิก!! ลงทะเบียนสมัครออนไลน์***