สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)


27 Nov 2020

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเชิญชวน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)


ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท

ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท


>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<