คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน ยิ้มแย้ม นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยาพนธ์ระดับดี


26 Nov 2020


**ท่านที่สนใจสามาารถอ่านวิทยานิพนธ์ โดยสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้**


>> คลิกเพื่ออ่านวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ <<