เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 3 รอบสุดท้าย


13 May 2020


หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง


คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รอบสมัครนี้ สำหรับผู้มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า-สมัครฟรี !

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

http://law.nida.ac.th/program/53

 

พิเศษ !!!

1) สมัครวันนี้ รับส่วนลด 5,000 บาท

    สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกประเภท นักศึกษาปัจจุบัน-เก่า และบุคลากรนิด้า

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel. 08 5184 5929, 02 727 3706 (คุณวัฒนัน)

Facebook: หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง NIDA