เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2


27 Mar 2020

หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง


คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา-สมัครฟรี !


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

http://law.nida.ac.th/program/53

 

พิเศษ !!!

1) สมัครวันนี้ รับส่วนลด 5,000 บาท

    สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกประเภท นักศึกษาปัจจุบัน-เก่า และบุคลากรนิด้า

2) ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีคุณวุฒินิติศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 

    ต้องอบรมพื้นฐาน 30 ชั่วโมงก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร 

    ทั้งนี้ หลักสูตรมอบส่วนลดพิเศษ อบรมพื้นฐานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อสอบถาม

Tel. 08 5184 5929, 02 727 3706 (คุณวัฒนัน)

Facebook: หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง NIDA