หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฤฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง


25 Jun 2019

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัคร วิธีการชำระเงิน

https://joo.gl/nsc5

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 027273754, 027273706, 027273660 (ในวันและเวลาราชการ)